Kursoversikt

Emnekurs i hodepine

KURSET ER FULLT. Kurskomiteen i NLF arrangerer et etterlengtet digitalt emnekurs i hodepine. Kurset har fokus på de vanligste og de mest akutte former for hodepine med vektlegging på kasuistikker og samhandling mellom første og andrelinjetjenesten.

Se mer info

Grunnkurs C

Stengt for påmelding. Send epost til tove@nordland-legeforening.no om du vil stå på ventelisten. Velkommen til digitalt grunnkurs C - allmennlegen og helsefremmende arbeid 7. til 9. juni 2021.

Se mer info

Grunnkurs B - Bodø

Kurset planlegges kjørt som fysisk kurs. Ved særskilte behov er det mulig å delta digitalt. Fysisk kurs forutsetter at det er smittemessig forsvarlig til høsten. Alternativt blir kurset kjørt digitalt i Zoom. Kurset er en del av Nordlandsuka 2021. Mange spennende kurs, mye god mat og mye sosialt.

Se mer info

Samfunnsmedisinsk kurs G

Nordland legeforening har arrangert samfunnsmedisinsk kurs G i mange år på vegne av NORSAM. Vi legger vekt på dyktige forelesere, aktuelle samfunnsmedisinske temaer, og gode instruktører i medietreningen. Kurset er en del av Nordlandsuka 2021 med sosiale eventer, nordnorsk natur og gode måltider.

Se mer info

Kurs i pasientkommunikasjon

Hva gjør vi når ressursene ikke strekker til, og hvordan møter man sinne, frustrasjon og urimelige krav fra pasienter og pårørende? Hvordan kommunisere best med barn, utrygge pårørende og gjennom videokonsultasjoner.

Se mer info

Akuttmedisinkurs for legevaktspersonell

Kurset er arrangert etter rammeplan utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin og godkjent av Helsedirektoratet. Kurset er en del av Nordlandsuka 2021 med sosiale eventer og mange spennende andre kurs.

Se mer info

Kirurgi i allmennpraksis

FULLT. TA KONTAKT FOR VENTELISTE PÅ TOVE@NORDLAND-LEGEFORENING.NO. Praktisk kurs om småkirurgi i allmennpraksis. Elektive småkirurgiske prosedyrer, proktologi, hånd- og fotkirurgi, urologi, brokk og suturteknikker. Praktiske øvelser.

Se mer info