Vilkår

Partene:

Påmelding: Kurs og konferanser er åpne for alle som tilfredsstiller forhåndskunnskapene som er nødvendige for å ta kurset, for de fleste kurs vil det bety at man må være lege. Du finner informasjon under hvert enkelt kurs om hvem som er målgruppen. Personopplysningene du oppgir behandles konfidensielt, er sikkert lagret og vil ikke overgis eller selges til andre parter. For å kunne benytte våre tjenester må du være over 18 år. Vi anbefaler at du alltid dobbeltsjekker ordreinnholdet før du bekrefter bestillingen. Påmeldte som ikke møter opp og som ikke er avmeldt vil måtte betale full kursavgift, og vil ikke motta kursbevis.

Avmelding: Det enkelt kurs har angitt avmeldingsfrist. Kurspåmelding er i utgangspunktet bindende. Tjenestene som selges på dette nettstedet er ikke omfattet av angreretten og kjøper vil derfor ikke motta angrerettskjema fra Nordland Legeforening.

Avlysning: Dersom kurset blir avlyst grunnet forhold som Nordland legeforening ikke har kontroll over (force majeure), så vil vi informere deltakerne så snart som mulig. Innbetalt kursavgift vil da refunderes. Dersom kurset avlyses grunnet for få deltakere så vil kursavgift refunderes i sin helhet. Nordland legeforening tar ikke ansvar for deltakers reise til og fra kurssted.

Pris: Kursprisen inkluderer adgang og eventuelt kursbevis for kurset. I tillegg har de fleste kurs ekstraprodukter som vi formidler, slik som for eksempel mat og utflukter.

Betaling: Dersom deltaker ønsker faktura, settes bet.alingsfrist til 20 dager etter mottatt påmelding. Dersom det er mer enn tre måneder til kursstart, så vil kurset faktureres tre måneder før kursstart. Dersom det er mindre enn tre uker til kurs, vil det kunne sendes faktura med kortere frist.

Endringer: Kursprogrammet vil kunne endres. Vi plikter å orientere deltakerne så snart som mulig om endringer i programmet, og vil presentere gjeldende program til enhver tid på våre nettsider.

Deltakers plikter: