Fedmeforskningsdagene 2018

Norsk forening for fedmeforskning arrangerer i 2018 sin årlige konferanse i Bodø. Her blir det forskningsnytt, spennende debatter og mye hyggelig sosialt.

date_range 18.10.2018 - 19.10.2018
location_on Bodø
Meld meg på

Fedmeforskningsdagene arrangeres for første gang i Nord-Norge, nærmere bestemt Bodø.

Et av årets hovedtema er de dypereliggende årsakene til overvektutvikling. 

 

Følelser som årsaksfaktor til fedme.

Fedmens følelsesmessige konsekvenser.

Livserfaringer innskrives i våre biologiske systemer.

Konferansen har godkjenning som tellende timer for flere ulike yrker og spesialiteter. Se detaljer nedenfor.

 

Program


Fedmeforskningsdagene 2018 - Bodø 18. og 19. 10.2018


TORSDAG 18. OKTOBER 2018
Møteleder: Kai Brynjar Hagen, møteleder


0830 Åpning
Lars Vorland, adm dir Helse Nord RHF
Gunnar Mellgren, styreleder Norsk forening for fedmeforskning

0850 Min historie - et brukerperspektiv
Martine Aaseng


0910 Livserfaringer-biologi-kropp: et akademisk puslespill
Linn Getz, professor NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet


0940 Pause


1000 Traumatiske innskrifter – tegn, tekst og tolkning
Anna Luise Kirkengen, prof UiT og NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet


1030 Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences
Rani Lill Anjum, forsker NMBU


1100 Fedme og livskvalitet
Ronette L. Kolotkin


1130 Lunsj


1230 Forekomst av fedme – et epidemiologisk blikk
Steinar Krokstad, HUNT forskn.senter


1300 Livshistorier og fedmeutvikling
Elin Stranden. Ida Foyn Gundersen


1400 Pause


1420 Duration of breastfeeding and BMI z-score in eight year-old children
ASA Bjertnæs


1435 Bildediagnostikk og abdominale operasjoner på grunn av magesmerter eller laparoskopisk gastrisk bypass
J. Sandvik


1450 Understanding the obesity-cancer connection
Nils Halberg, Researcher NCMM


1530 SOREG-N
Torunn Nestvold, PhD


1600 Å være i bevegelse – kvinners erfaringer med overvekt og magedans
Trude Jægtvik, Stipendiat, Nord universitet


1620 Slutt 1. dag


1630 Årsmøte Norsk forening for fedmeforskning


1900 Festmiddag


FREDAG 19. OKTOBER 2018


0830 Er det mulig å reversere fedme hos barn?
Ane Sofie Kokkvold, pediater UiT


0900 Pasienter med fedme og komorbide psykiske lidelser. Barrierer og muligheter.
«The MHOBY study»
Trine Tetlie Eik-Nes, PhD, førsteamanuensis, NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet


0930 Physiological adaptations to weight loss are not associated with
long-term relapse
Siren Nymo, klinisk ernæringsfysiolog, PhD stipendiat, NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet


1000 Pause


1030 Polarization of human adipose tissue macrophages in obesity-induced inflammation
Kristina Strand


1050 Amino acid metabolism in adipocytes
Mona S. Nilsen


1110 Inhibition of the serine transporter SLC7A10 promotes lipid storage by limiting antioxidant capacity in adipocytes.
Regine Åsen Jersin


1130 IRX5 regulates adipocyte amyloid precursor protein and mitochondrial respiration in obesity
Jan Inge Bjune


1150 Effects of omega-3 and omega-6 fatty acids on lipoprotein profiles in abdominal obese people. A randomized double-blind crossover trial
Elise Grytten


1210 Lunsj


1315 Overvekt, livsstil og helseaspekter hos unge voksne – Resultater og tanker etter et PhD prosjekt basert på Fit Futures kohorten
Anne Sofie Sand, Førsteamanuensis, PhD, UiT Norges Arktiske Universitet


1345 Fedme som kardiovaskulær risikofaktor
Christian Kjellmo, LIS medisin, Nordlandssykehuset HF


1415 Refleksjoner i et brukerperspektiv


Utdeling av forskerpriser.


Avslutning.
1500 Slutt

Praktisk informasjon

For booking av hotellrom benytt vårt konferansehotell Scandic Havet, Bookingkode: Fedmeforskingskoferansen

Kontakt hotellet direkte for bestilling:

Scandic Havet

Mail: havet@scandichotels.com

Tlf: +47 75503800

Ved tidlig påmelding er kursavgiften 400kr lavere enn etter 15.juli. Det er også garanti på hotellrom ved bestilling innen 22.8. Det er reservert et begrenset antall plasser til studenter i fedmeforskningsmiljøet med lavere kursavgift.
Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018. Avmeldingsfrist: 15. september 2018. Ved avmelding før 15.9 tilkommer et administrasjonsgebyr på 500,-. Ved avmelding etter 15.9 refunderes ikke kursavgift unntatt ved dokumentert sykdom.

Facebook

Link til  den regionale overvekts konferansen i Bodø 17.oktober.

Godkjenninger:


Leger: Søkt godkjent for alle legespesialiteter utenom geriatri

Godkjent for sykepleiere: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer.

Psykologer:Godkjent som 15 timers vedlikeholdsaktivitet

Tannleger: Kurset teller 15 timer i NTFs etterutdanningssystem

Fysioterapeuter: godkjennes slik at kurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Kurset blir
godkjent med 15 timer.

Av Fagforbundet: Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 15  timer.

Abstrakt:

Innsending av avstrakt gjøres til: anette@nordland-legeforening.no og merkes med abstrakt, fedmeforskningsdagene.