Grunnkurs B - webinar

Nordland Legeforening kjører grunnkurs B som webinar 2. til og med 4. juni. Kurset er godkjent som webinar av spesialistkomiteen i allmennmedisin. STENGT FOR PÅMELDING. SEND EPOST TIL TOVE@NORDLAND-LEGEFORENING.NO OM DU ER FERDIG MED SPESIALISERINGEN I 2020.

date_range 02.06.2020 - 04.06.2020
Meld meg på

Kurset kjøres i Teams og Whereby. FRIST FOR PÅMELDING 15. MAI 2020. De som har kommet lengst i spesialiseringen vil bli prioritert om det blir fullt.

VED AVBESTILLING ETTER 15. MAI KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN.

Vi håper å få til et så aktivt og spennende kurs som mulig under de digitale forutsetningene vi har til rådighet. Øktene blir nok kortere enn det som står i programmet. Se derfor programmet som veiledende foreløpig. Det er obligatorisk å delta på hele kurset. På tampen av kurset kjøres det er kort kursprøve.

Mer informasjon sendes ut i god tid. Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis. 

Grunnkurs B del 1:  Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no. Send kursbevis til tove@nordland-legeforening før kursstart. Husk også å betale kursavgift i forkant av kurset. Faktura sendes ut fortløpende.

Program

2. juni:
Kursleder: Barbara Baumgarten Austrheim

08.00 - 08.30   Opprop og informasjon om kurset v/kursleder - registrering av deltakelse 
                        skjer gjennom hele kurset. Dere deles inn i 10  digitale grupper.

08.30 - 08.45    Velkommen til grunnkurs B 
                         Introduksjon av foreleser Njål Flem Mæland, hva skal vi lære og program for dagen
                        
08.45 - 09.30   Sakkyndigrollen, bruk av skjønn, funksjonsvurdering – MCQ 1 og 2
                        Njål Flem Mæland

09.30 - 09.45   Pause

09.45 - 10.30   Sykepenger, noen MCQ, 4 kasuistikker til diskusjon i grupper
                        Njål Flem Mæland

10.30 - 10.45   Pause              

10.45 - 11.30   AAP introdusert ved en reell sak fra trygderetten, noen MCQ
                        Njål Flem Mæland

11.30 - 12.00   Lunsjpause

12.00 - 12.45   Uføre, litt om ung uføre, MCQ om uføre, gruppearbeid om to «ROL saker»
                        Njål Flem Mæland 

12.45 - 13.00    Pause

13.00 - 13.45    Om å skrive erklæring, bruk av diagnoser, MCQ og gruppeoppgave om en 
                         ferdig erklæring
                         Njål Flem Mæland 

13.45 - 14.00    Pause

14.00 - 14.45    Allmennmedisinen og «det primærmedisinske paradoks»
                         Njål Flem Mæland 

14.45 - 15.00    Pause

15.00 - 16.00    Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger, inkludert
                         svangerskapspermisjon 
                         Grethe Veiåker Nilsen, SOP/DNLF 


3. juni:
Barbara Baumgarten Austrheim

08.30 - 09.30   Samarbeid om skrøpelige pasienter  - slik gjør vi det hos oss
                        15 min. forelesning, 30 min. gruppearbeid og 15 minutter plenum om gruppearbeidet.
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

09.30 - 09.45   Pause

09.45 - 10.30   Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

10.30 - 10.45   Pause

10.45 - 11.30   Den gode henvisning og den gode epikrisen
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

11.30 - 12.00   Lunsj

12.00 - 12.45   Gode pasientforløp - oppfølging av kroniske pasienter
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

12.45 - 13.00   Pause

13.00 - 13.45   Barn i fokus - samhandling med helsesøster, skolehelsetjeneste 
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Runa Andersen, ledende helsesykepleier i Vågan kommune

13.45 - 14.00   Pause

14.00 - 15.00   Samhandling barn/unge - slik gjør vi det hos oss
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Runa Andersen, ledende helsesykepleier i Vågan kommune

15.00 - 15.15   Pause

15.15 - 17.00   Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser
                        Svein Aarseth, leder Rådet for legeetikk
                        Summegrupper  


4. juni:
Kursleder: Barbara Baumgarten Austrheim

08.15 - 09.00   - Hjelp, jeg har fått en klage
                        30 minutter forelesning og 15 minutter spørsmål/avklaring
                         Lars Utne Haukland, ass. fylkeslege Nordland

09.00 - 09-15   Pause               

09.15 – 09.45   Legeforeningens bistandstilbud - og rettshjelpsordning
                        Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, 
                        kommuneoverlege Røst

09.50 – 10.35   Jus for allmennleger og sentrale pasientrettigheter og plikter for helsepersonell
                        Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, 
                        kommuneoverlege Røst

10-45 -11.30    Informasjonshåndtering
                        Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, 
                        kommuneoverlege Røst

11.30 - 12.00   Lunsj

12.00 – 12.45   Gruppearbeid

12.45 – 13.15   Diskusjon i plenum

13.25 – 14-30  God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil/Meldeplikt for leger
                        Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, 
                        kommuneoverlege Røst

14.30 - 15.30   Kursprøve  - innlevering før kl. 17.00. Kursbevis sendes på epost  5.6; Forutsetter at 
                        kursbevis nettkurs er levert, faktura er betalt og kursprøven levert/bestått.