Grunnkurs A - webinar

STENGT FOR PÅMELDING. ÅPNES KUN FOR DE SOM ER FERDIGE MED SPESIALISERING I 2020. Nordland Legeforening kjører grunnkurs A som webinar 15. til og med 18. juni. Kurset er godkjent av spesialistkomiteen i allmennmedisin. Frist for påmelding 20. mai.

date_range 15.06.2020 - 18.06.2020
Meld meg på

Kurset kjøres i Zoom og Whereby.

UTVIDET FRIST FOR PÅMELDING 20. MAI 2020. VED AVBESTILLING ETTER 15. MAI KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN.

Vi håper å få til et så aktivt og spennende kurs som mulig under de digitale forutsetningene vi har til rådighet. Forelesningsøktene blir kortere og noe materiell blir sendt dere i forkant. Det blir en kort kursprøve på tampen av kurset.

Mer informasjon sendes ut i god tid. Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis. 

Grunnkurs A del 1: Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.nosende. Send kursbevis til tove@nordland-legeforening før kursstart. Husk også å betale kursavgift i forkant av kurset. Faktura sendes ut fortløpende.

Program

Mandag 15. juni:
Kursleder: Barbara Baumgarten-Austrheim

08.30 - 09.00              Opprop og informasjon om kurset v/kursleder - registrering av deltakelse 
                                   skjer gjennom hele kurset. Dere deles inn i 10  digitale grupper.
                                
09.15 – 10.15              ALIS som begrep og ordning. Hva har ALIS krav på av veiledning?
                                   Veiledning av turnusleger og studenter - 30 minutter forelesning og 15
                                   minutter avklaring/spørsmål
                                   Svein Steinert, prosjektleder ALIS Nord 

10.15 – 10.30             Pause

10.30 – 11.15              Allmennmedisinske arbeidsmetoder 
                                   30 minutter forelesning og 15 minutter avklaring/spørsmål
                                   Torfinn Endresen, fastlege Bodø
                                  
11.15 – 11.30              Pause

11.30 – 12.15              Sykdomspanoramaet i allmennmedisin
                                   30 minutter forelesning og 15 minutter avklaring/spørsmål
                                   Kjell-Arne Helgebostad, kommuneoverlege Røst
                                 
12.15 – 13.00              Lunsj

13.00 – 14.00              Bruk av tolk
                                   Trygve Kongshavn


Tirsdag 16. juni:
Kursleder: Barbara-Baumgarten Austrheim

08.30 - 09.30              Spesialiseringsforløpet
                                   Hans Høvik, leder spesialistkomiteen

09.30 - 09.45              Pause

09.45 - 10.45              Særtrekk ved allmennmedisin som fag og praksis
                                   Hans Høvik, leder spesialistkomiteen

10.45 - 11.00              Pause

11.00 - 11.45              Kommunikasjon med pasienter og pårørende, vårt viktigste
                                   diagnostiske og terapeutiske verktøy
                                   Eirik Hugaas Ofstad, PhD og overlege Nordlandssykehuset                              

11.45 - 12.15              Lunsjpause

12.15 - 13.00              forts. Kommunikasjon med pasienter og pårørende, vårt viktigste
                                   diagnostiske og terapeutiske verktøy

13.00 - 13.10             Pause

13.10 - 14.30              Klinisk relevante beslutninger, hva er de, hvordan fattes de
                                   og hvem skal bestemme?
                                   Eirik Hugaas Ofstad, PhD og overlege Nordlandssykehuset                                 

14.30 - 14.40              Pause

14.40 - 16.00              Pasientinvolvering i beslutninger om behandling - 
                                   er det mulig og i så fall hvordan?
                                   Eirik Hugaas Ofstad, PhD og overlege Nordlandssykehuset

16.00                           Kursprøve del 1 - leveres innen 17.00
                                   

Onsdag 17. juni:
Kursleder: Barbara Baumgarten-Austrheim

08.30 – 09.15              Fremtidens legekontor
                                   Peter Christersson, Allmennlegeforeningen og Marte Kvittum Tangen, NFA
                                   30 minutter forelesning og 15 minutter avklaring/spørsmål
                                 
09.15 – 09.30              Pause  

09.30 – 10.15              Informasjon om fag(lige) foreninger
                                   Peter Christersson, Allmennlegeforeningen og Marte Kvittum Tangen, NFA
                                    30 minutter forelesning og 15 minutter avklaring/spørsmål

10.15 – 10.30              Pause

10.30 - 11.15             Takstbruk og regelverk -   - vanlige problemstillinger/feil – eksempel på    
                                   bruk 
                                   Toril Nydal, HELFO

11.15 - 11.30             Pause

11.30 - 12:00             Gruppearbeid  

12.00 - 12.45             Lunsjpause 

12.45 - 13.15             Gjennomgang av gruppearbeid i plenum/spørsmål

13.15 - 13.45             Forhåndsgodkjent og individuell refusjon (blå resept) i praktisk bruk

13.45 - 14.00             Pause

14.00 - 14.20             Gruppearbeid

14.20 - 14.40             Gjennomgang av gruppearbeid i plenum/spørsmål/oppsummering

14.50 – 16.00              Allmennmedisin i Helsebiblioteket - nettnavigasjonsråd
                                   Forelesning og gruppearbeid
                                   Alexander Wahl, Helsebiblioteket

16.00 - 16.30              Øvelser ledet av Alexander Wahl


Torsdag 18. juni:

 

08.00 – 09.15              Oppstart i praksis
                                   Helge Strømskag

09.15 – 09.30              Pause

09.30 – 12.15              Daglig drift av legekontoret
                                   Helge Strømskag

12.15 – 12.45             Pause

12.45 – 13.30              Legevaktsarbeid 
                                   Per Magne Mikaelsen                               

13.30 - 14.30              Kursprøve del 2. Må være besvart og levert innen klokka 15. Kursbevis sendes ut 
                                   ila kvelden. Forutsetter at nettkursbevis er sendt, kursavgift er betalt og kursprøve 
                                   er levert/bestått.

Praktisk informasjon

Kursavgift 6500- Faktura sendes fortløpende etter påmelding.