Kognitiv atferdsterapi - webinar

Digitalt klinisk emnekurs i kognitiv atferdsterapi med fokus på depresjon, men også på grunnleggende mekanismer bak angstlidelser. Målet med kurset er å bli bedre på å bruke kognitive atferdsterapeutiske teknikker i fastlegepraksis.

date_range 03.12.2020 - 04.12.2020
location_on Zoom
Meld meg på

Godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer og læringsmålene VOP-043, VOP-032, VOP-022, VOP-021, VOP-020, VOP-19, VOP-18.

Kursleder: Spesialist i allmennmedisin og fastlege Synne Berild. Hun har gjennomført videreutdanning innenfor kognitiv terapi for allmennleger. Begrenset antall plasser.

Kursholder: Ulrika Larsson er spesialist i psykiatri siden 2001 og veileder i kognitiv terapi. Hun kom til Norge i 2006 og har siden da arbeidet med kognitiv terapi, både som behandler, veileder og kursholder.

 «Det var på slutten 90-tallet jeg først kom i kontakt med kognitiv terapi. Igjennom denne fikk jeg plutselig helt andre verktøy, ikke bare for behandling men også andre samtaleverktøy. Jeg har siden da hatt fokus på å stadig lære meg mer om kognitiv atferdsterapi, som er det komplette navnet. I det har også lagt å bidra til at flere får lære seg og utvikle sine ferdigheter. Alt for å bli en bedre hjelper til våre pasienter, å kunne bidra til at de får mere livsmestringsverktøy og få bedre livskvalitet.»

Målet med kurset er 

* At pasienten skal forstå hvilke tanke- og atferdsmønster som bidrar til å opprettholde depresjonen
* Å støtte pasienten å bruke atferdsstrategier for å bryte mønster som opprettholder depressive symptomer. 
* Å lære pasienten hvordan bedre handtere grubling og andre depressive tankemønster og suksessivt 
  lære seg å snu dem 
* Tilbakefallsforebygging 

 Vi kommer også til å se på grunnleggende mekanismer bak angstlidelser

* Forskjell på depressiv angst og angst grunnet i en angstlidelse
* Grunnleggende Kognitiv atferdsterapeutisk forståelse for utvikling og opprettholdelse av angstlidelser
* Grunnleggende kognitive atferdsterapeutiske strategier for å handtere angst

Det blir satt av tid til gruppearbeid gjennom store deler av kurset. Vi legger opp til små grupper på 4 som jobber sammen under kurset.

AVMELDINGSFRIST ER 3.11.20. VED AVMELDING ETTER DENNE DATOEN KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFT MED UNNTAK AV DOKUMENTERT SYKDOM.

Program

Torsdag 3. desember:

09.00   Velkommen

09.15   Introduksjon til KAT del I.
            Grunnleggende kognitiv atferdsterapeutisk teori. 
            Inkludert kort pause.

10.30   Pause

10.45   Introduksjon til KAT del II: Grunnleggende kognitiv atferdsterapeutisk teori. 
            Inkludert pause

12.15   Lunsj

13.00   Introduksjon til forskjellige teknikker innenfor KAT del I: Teori og praktisk øvelser. 
            Gruppearbeid. Inkludert pause.

14.30   Pause

15.00   Introduksjon til forskjellige teknikker innenfor KAT del II: Teori og praktisk øvelser. 
            Gruppearbeid. Inkludert pause. 

15.45   Oppsummering dag 1

16.15   Slutt


Fredag 4. desember:

09.00   Magnus Nordmo. Selvhjelpskurs. 

10.00   Pause

10.15   Repetisjon og spørsmål fra dag 1 

10.45   Kognitiv Atferdsterapi ved angst del I: 
            Å forstå angst og opprettholdende mekanismer ut fra et kognitivt atferdsterapeutisk 
            perspektiv. Hva er forskjellen på angsten i en angstlidelse og den depressive angsten? 
            Hvordan kan man på fastlegekontoret hjelpe pasienten å få en bedre forståelse for sine
            angstreaksjoner? Hva kan pasienten gjøre selv og hvordan kan man støtte pasienten i eget arbeid?
            Fallgruver ved behandling av angst.

11.30   Pause

11.45   Kognitiv Atferdsterapi ved depresjon del I:
            Å forstå depresjon og opprettholdende mekanismer ut fra et kognitivt atferdsterapeutisk 
            perspektiv; fokus på praktiske øvelser. Hvilke kognitive og atferdsmessige mønster opprettholder 
            og gir sårbarhet for tilbakevendende depresjon?

12.15   Lunsj

13.00   Kognitiv Atferdsterapi ved depresjon del II:
            Å forstå Depresjon og opprettholdende mekanismer ut fra et kognitivt atferdsterapeutisk 
            perspektiv; fokus på praktiske øvelser. Hvordan kan man arbeide systematisk for å snu 
            tankemønster og atferd som bidrar til depressive episoder? Hvilke metoder er de vanligste 
            som brukes i selvhjelpsmateriell? Inkludert pause. 

14.30   Pause

15.00   Hvordan integrere selvhjelpsmateriell, video og litteratur som en del av behandlingen 
            på et fastlegekontor. Hvordan støtte opp under forskjellige KAT intervensjoner i 
            selvhjelpsmateriell. 
            Oppsummering og avslutning.

16.15   Slutt


 

Praktisk informasjon

Kurset kjøres i zoom. 

Innstaller Zoom på forhånd. Du trenger programmet som heter Zoom Client for Meetings, som du finner på Zooms hjemmesider

Vi har gjort masse tester, og det som fungerer aller best er å bruke nettleseren Chrome. Og hvis du har trøbbel i Chrome, så hjelper det ofte å bruke inkognitomodus. Last ned og installer Google Chrome.

Sikre at du har god nettilgang der du sitter og tar kurset. Mer informasjon kommer.

Kursavgift; 3700
Kurset er søkt godkjent med 15 timer som klinisk emnekurs. Læringsmål kommer.