Kognitiv atferdsterapi - webinar

Kklinisk emnekurs i kognitiv atferdsterapi med fokus på depresjon, men også på grunnleggende mekanismer bak angstlidelser. Målet er å bli bedre på å bruke kognitive atferdsterapeutiske teknikker i fastlegepraksis, gjerne sammen med selvhjelpslitteratur og nettbaserte selvhjelpsprogrammer.

date_range 03.12.2020 - 04.12.2020
location_on Zoom
Meld meg på

Godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer. Læringsmålene VOP-043, VOP-032, VOP-022, VOP-021, VOP-020, VOP-19, VOP-18.

Kursholder Ulrika Larsson er spesialist i psykiatri siden 2001 og veileder i kognitiv terapi. Hun kom til Norge i 2006 og har siden da arbeidet med kognitiv terapi, både som behandler, veileder og kursholder.

 «Det var på slutten 90-tallet jeg først kom i kontakt med kognitiv terapi. Igjennom denne fikk jeg plutselig helt andre verktøy, ikke bare for behandling men også andre samtaleverktøy. Jeg har siden da hatt fokus på å stadig lære meg mer om kognitiv atferdsterapi, som er det komplette navnet. I det har også lagt å bidra til at flere får lære seg og utvikle sine ferdigheter. Alt for å bli en bedre hjelper til våre pasienter, å kunne bidra til at de får mere livsmestringsverktøy og få bedre livskvalitet.»

Målet med kurset er 

* At pasienten skal forstå hvilke tanke- og atferdsmønster som bidrar til å opprettholde depresjonen
* Å støtte pasienten å bruke atferdsstrategier for å bryte mønster som opprettholder depressive symptomer. 
* Å lære pasienten hvordan bedre handtere grubling og andre depressive tankemønster og suksessivt 
  lære seg å snu dem 
* Tilbakefallsforebygging 

 Vi kommer også til å se på grunnleggende mekanismer bak angstlidelser

* Forskjell på depressiv angst og angst grunnet i en angstlidelse
* Grunnleggende Kognitiv atferdsterapeutisk forståelse for utvikling og opprettholdelse av angstlidelser
* Grunnleggende kognitive atferdsterapeutiske strategier for å handtere angst

Program

Torsdag 3. desember:

09.00 - 10.30  Introduksjon til KAT del I; Grunnleggende kognitiv atferdsterapeutisk teori

10.30 - 10.45  PAUSE

10.45 - 12.15  Introduksjon til KAT del II; Grunnleggende kognitiv atferdsterapeutisk teori

12.15 - 13.00  Lunsj

13.00 - 14.30  Introduksjon til forskjellige teknikker innenfor KAT del I; teori og praktisk øvelser

14.45 - 16.15  Introduksjon til forskjellige teknikker innenfor KAT del II; teori og praktisk øvelser

 

Fredag 4. desember:

09.00 - 10.30 Kognitiv Atferdsterapi ved angst del I; Å forstå angst og opprettholdende 
                      mekanismer ut fra et kognitivt atferdsterapeutisk perspektiv. Hva er foskjellen på 
                      angsten i en angstlidelse og den depressive angsten? Hvordan kan man på 
                      fastlegekontoret hjelpe pasienten å få en bedre forståelse for sine angstreaksjoner? 
                      Hva kan pasienten gjøre selv og hvordan kan man støtte pasienten i eget arbeid? 
                      Fallgruver ved behandling av angst. 

10.30 -10.45 PAUSE

10.45 - 12.15 Kognitiv Atferdsterapi ved depresjon del I; Å forstå depresjon og opprettholdende 
                      mekanismer ut fra et kognitivt atferdsterapeutisk perspektiv; fokus på praktiske 
                      øvelser. Hvilke kognitive og atferdsmessige mønster opprettholder og gir sårbarhet 
                      for tilbakevendende depresjon?

12.15 - 13.00 Lunsj

13.00 - 14.30 Kognitiv Atferdsterapi ved depresjon del II; Å forstå Depresjon og opprettholdende 
                      mekanismer ut fra et kognitivt atferdsterapeutisk perspektiv; fokus på praktiske øvelser. 
                      Hvordan kan man arbeide systematisk for å snu tankemønster og atferd som bidrar til 
                      depressive episoder? Hvilke metoder er de vanligste som brukes i selvhjelpsmateriell?

14.45 - 16.15 Hvordan integrere selvhjelpsmateriell, video og litteratur som en del av behandlingen på 
                      et fastlegekontor. Hvordan støtte opp under forskjellige KAT intervensjoner i 
                      selvhjelpsmateriell

Praktisk informasjon

Kurset kjøres i zoom. 

Innstaller Zoom på forhånd. Du trenger programmet som heter Zoom Client for Meetings, som du finner på Zooms hjemmesider

Vi har gjort masse tester, og det som fungerer aller best er å bruke nettleseren Chrome. Og hvis du har trøbbel i Chrome, så hjelper det ofte å bruke inkognitomodus. Last ned og installer Google Chrome.

Sikre at du har god nettilgang der du sitter og tar kurset. Mer informasjon kommer.

Kursavgift; 3700
Kurset er søkt godkjent med 15 timer som klinisk emnekurs. Læringsmål kommer.