Kognitiv atferdsterapi - webinar - påmelding

Digitalt klinisk emnekurs i kognitiv atferdsterapi med fokus på depresjon, men også på grunnleggende mekanismer bak angstlidelser. Målet med kurset er å bli bedre på å bruke kognitive atferdsterapeutiske teknikker i fastlegepraksis.

Se program og mer informasjon