Grunnkurs B - webinar

STENGT FOR PÅMELDING. SEND EPOST TIL TOVE@NORDLAND-LEGEFORENING.NO OM DU HAR KOMMET LANGT I SPESIALISERINGEN OG TRENGER PLASS. Nordland Legeforening kjører grunnkurs B som webinar 12. til og med 14. januar 2021 i zoom.

date_range 12/01/2021 - 14/01/2021
location_on Zoom
Meld meg på

Kurset kjøres i Zoom, også gruppearebidet. FRIST FOR PÅMELDING 12. desember 2020. De som har kommet lengst i spesialiseringen vil bli prioritert om det blir fullt.

VED AVBESTILLING ETTER 12. DESEMBER REFUNDERES IKKE KURSAVGIFTEN.

Vi håper å få til et så aktivt og spennende kurs som mulig under de digitale forutsetningene vi har til rådighet. Det er obligatorisk å delta på hele kurset. På tampen av kurset kjøres det er kort kursprøve.

Mer informasjon sendes ut i god tid. Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis. 

Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no. Send kursbevis til tove@nordland-legeforening før kursstart. Husk også å betale kursavgift i forkant av kurset. Faktura sendes ut i desember.

Kursleder: Heidi Beate Løkken
Sekretariat for spørsmål underveis: Tove Myrbakk

Program

Tirsdag 12. januar 2020:

08.00 - 08.30   Opprop og informasjon om kurset.
                        Opprop ellers i kurset skjer digitalt i chatten

08.30 - 08.45    Velkommen til grunnkurs B 
                         Introduksjon av foreleser Njål Flem Mæland, hva skal vi lære og program for dagen
                        
08.45 - 09.30   Sakkyndigrollen, bruk av skjønn, funksjonsvurdering – MCQ 1 og 2
                        Njål Flem Mæland

09.30 - 09.45   Pause

09.45 - 10.30   Sykepenger, noen MCQ, 4 kasuistikker til diskusjon i grupper
                        Njål Flem Mæland

10.30 - 10.45   Pause              

10.45 - 11.30   AAP introdusert ved en reell sak fra trygderetten, noen MCQ
                        Njål Flem Mæland

11.30 - 12.00   Lunsjpause

12.00 - 12.45   Uføre, litt om ung uføre, MCQ om uføre, gruppearbeid om to «ROL saker»
                        Njål Flem Mæland 

12.45 - 13.00    Pause

13.00 - 13.45    Om å skrive erklæring, bruk av diagnoser, MCQ og gruppeoppgave om en 
                         ferdig erklæring
                         Njål Flem Mæland 

13.45 - 14.00    Pause

14.00 - 14.45    Allmennmedisinen og «det primærmedisinske paradoks»
                         Njål Flem Mæland 

14.45 - 15.00    Pause

15.00 - 16.00    Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger, inkludert
                         svangerskapspermisjon 
                         Grethe Veiåker Nilsen, SOP/DNLF 


Onsdag 14. januar:

08.30 - 09.30   Samarbeid om skrøpelige pasienter  - slik gjør vi det hos oss
                        15 min. forelesning, 30 min. gruppearbeid og 15 minutter plenum om gruppearbeidet.
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

09.30 - 09.45   Pause

09.45 - 10.30   Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

10.30 - 10.45   Pause

10.45 - 11.30   Den gode henvisning og den gode epikrisen
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

11.30 - 12.00   Lunsj

12.00 - 12.45   Gode pasientforløp - oppfølging av kroniske pasienter
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

12.45 - 13.00   Pause

13.00 - 13.45   Barn i fokus - samhandling med helsesøster, skolehelsetjeneste 
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Runa Andersen og Lene Sommerseth Hansen, ledende helsesykepleier og psykolog i Vågan kommune

13.45 - 14.00   Pause

14.00 - 15.00   Samhandling barn/unge - slik gjør vi det hos oss
                        Forelesning og spørsmål/avklaring på slutten
                        Runa Andersen, ledende helsesykepleier i Vågan kommune

15.00 - 15.15   Pause

15.15 - 17.00   Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser under en pandemi
                        Svein Aarseth, leder Rådet for legeetikk
                        Summegrupper - Skallsikring - får de som trenger hjelp av fastlegen det under pandemien?


Torsdag 14. januar:


08.15 - 09.00   - Hjelp, jeg har fått en klage
                        30 minutter forelesning og 15 minutter spørsmål/avklaring
                         Lars Utne Haukland, ass. fylkeslege Nordland

09.00 - 09-15   Pause               

09.15 – 09.45   Legeforeningens bistandstilbud - og rettshjelpsordning
                        Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, 
                        kommuneoverlege Røst

09.50 – 10.35   Jus for allmennleger og sentrale pasientrettigheter og plikter for helsepersonell
                        Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, 
                        kommuneoverlege Røst

10-45 -11.30    Informasjonshåndtering
                        Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, 
                        kommuneoverlege Røst

11.30 - 12.00   Lunsj

12.00 – 12.45   Gruppearbeid

12.45 – 13.15   Diskusjon i plenum

13.25 – 14-30  God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil/Meldeplikt for leger
                        Stine Tønsaker, spesialrådgiver Legeforeningen og Kjell Arne Helgebostad, 
                        kommuneoverlege Røst

14.30 - 15.30   Kursprøve  - innlevering før kl. 22.00. Kursbevis sendes på epost  15.1. Forutsetter at 
                        kursbevis nettkurs er levert, faktura er betalt og kursprøven levert/bestått.