Grunnkurs D - webinar

STENGT FOR PÅMELDING. Send epost til tove@nordland-legeforening.no om du er på slutten av spesialiseringen. Kurset er digitalt og kjøres i Zoom.

date_range 09.02.2021 - 12.02.2021
location_on Zoom
Meld meg på

Kurset kjøres i Zoom.

FRIST FOR PÅMELDING 9. JANUAR 2021. NÅR DET NÆRMER SEG FULLT ÅPNES DET KUN FOR DE SOM ER PÅ TAMPEN AV SPESIALISERINGEN. VED AVBESTILLING ETTER 9.1 KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN.

Vi håper å få til et så aktivt og spennende kurs som mulig under de digitale forutsetningene vi har til rådighet.  Evalueringer fra kurset i juni 2020 viser at vi langt på vei fikk dette til. På dag 2 og 4 av kurset kjøres det er kort kursprøve.

Husk å betale kursavgift i forkant av kurset. Faktura sendes ut fortløpende.

En viktig del av grunnkurs D er et langsgående gruppearbeid over 5 prosjektmøter. Vi lager digitale grupper som samarbeider og blir veiledet underveis. Vi oppfordrer alle til å delta aktivt her. Det kommer alle til gode.

Før kurset skal alle deltakerne forsøke å identifisere et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal arbeide videre med under kurset.

Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) - og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis. Noter problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver problemet du ønsker å utforske nærmere. Bring forslaget med deg til gruppearbeidet første kursdagen.

Etter at hver deltaker i gruppa har lagt fram sine tanker om mulige prosjekt, skal gruppa enes om ett felles prosjekt. I løpet av kursuka skal dette utvikles (så langt råd er) til en plan for et allmennmedisinsk forskningsprosjekt:
- omforme spørsmålet til en forskbar problemstilling
- utvikle et utkast til prosjektbeskrivelse for et mindre forskningsprosjekt

 

Program

9. februar 2021:


Å forske i allmennmedisin
Kursleder: Barbara Baumgarten Austrheim

08.30 - 08.45               Informasjon om kurset v/kursleder - registrering av deltakelse skjer 
                                    underveis i kurset.
                                    
Kl. 08.45 - 09.30          Allmennmedisin som forskningsbasert fag     
                                    Hasse Melbye, professor/forskningsleder, AFE, UiT  
                                    30 min. forelesning og 15 minutter spørsmål - alle spørsmål stilles i chatten     
              
Kl. 09.30 - 09.45          Inndeling i grupper og informasjon om første gruppemøte

Kl. 09.45 - 10.15          Prosjektmøte 1: «Forskning, er det noe for meg?»
                                    Kvalitetsutvikling i egen praksis
                                    Gruppearbeid/dugnad

Kl. 10.30 - 11.00          Fem tips for å holde seg oppdatert    
                                    Ole Kristian Losvik, lege og journalist                               

Kl. 11.15 - 12.00          Fra ide til prosjekt 1: ”Planlegging er halve jobben”. Protokoll       
                                    Hasse Melbye 
                                    30 min. forelesning og 15 minutter spørsmål - alle spørsmål stilles i chatten        

Kl 12.00 - 12.30           Matpause

Kl.12..30 - 13.15          Fra ide til prosjekt. Ulike forskningsdesign   
                                   Hasse Melbye 
                                   30 min. forelesning og 15 minutter spørsmål - alle spørsmål stilles i chatten                                                                  

Kl. 13.30 - 15.15          Prosjektmøte 2: «Hvilket prosjekt skal vi satse på i gruppa?»
                                   Gruppearbeid/dugnad    

                  

10. februar 2021:

Forskningsdesign - metoder, kvalitetssikring og analyse av egen praksis
Kursleder: Barbara Baumgarten-Austrheim

Kl. 08.30 - 09.30          Kvalitetsarbeid. Samstemning av medisinliste. Hvordan rydde 
                                   i lange medisinlister og unngå farlige interaksjoner?
                                   Ketil Espnes, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi
                                   30 min forelesning, 15 minutter gruppearbeid og 15 minutter plenum 
                                   spørsmål/avklaring

Kl. 09.45 - 10.30          Må allmennmedisinen være evidensbasert?
                                    Vurdering av vitenskapelig kvalitet – hva er gyldig medisinsk kunnskap?
                                    Hvordan blir guidelines til?    
                                    Ketil Espnes, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi
                                    20 minutter forelesning, 15 minutter gruppearbeid og 10 minutter 
                                    spørsmål/avklaring
                        
Kl. 10.45 - 11.30          Fra ide til prosjekt – kvantitative forskningsmetoder/studier
                                   Birgit Abelsen, forskningsleder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin
                                      
Kl. 11.30 - 12.00          Lunsj

Kl. 12.00 - 12.45          Fra ide til prosjekt 4: Kvalitative forskningsmetoder/studier  
                                    Birgit Abelsen, forskningsleder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin                                    

Kl. 12.45 - 13.00          Pause

Kl. 13.00 - 14.15          Prosjektmøte 3: Fra ide til forskningsprotokoll
                                    Gruppearbeid/dugnad                      

Kl. 14.15 - 14.30          Pause 

Kl. 14.30 - 15.30          Kvalitetsverktøy i egen praksis
                                    Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege og fastlege Saltdal
                                       
 15.30                          Kursprøve. Må være innlevert innen klokka 17.00.     
 

11. februar 2021:

Fra vitenskap til praksis. Litteratursøk, statistikk og kritisk lesing av artikler
Kursleder: Anette Fosse


Kl. 08.30 - 09.20         Litteratursøk. Gode internettkilder. Vaner/rutiner for faglig oppdatering. 
                                  Tormod Rogne, , postdoktor, NTNU

Kl. 09.20 - 09.30         Pause

Kl. 09.30 - 10.00         Litteratursøk til gruppeprosjekt
                                   Individuelt

Kl. 10.00 - 10.30         Litteratursøk til gruppeprosjekt
                                  Sammen i gruppa

Kl. 10.30 - 10.40         Pause

Kl. 10.40 - 11.30         Myk innføring i statistiske metoder
                                  Tormod Rogne, postdoktor, NTNU

Kl. 11.30 - 12.00         Lunsj

Kl. 12.00 - 12.45         Kritisk lesning av artikler
                                  Tormod Rogne

Kl. 12.45 - 13.00        Pause

Kl. 13.00 - 13.45        Artikkeldisseksjon Lese og analysere artikkel i grupper, med 
                                 gjennomgang i plenum 
                                 Tormod Rogne

Kl. 13.45 - 14.00       Pause

Kl. 14.00 - 15.15        «Mitt prosjekt» - prosjekter som illustrerer ulike metoder for forskning 
                                 i allmennpraksis 
                                 Frank Hilpüsch
                                 Anette Fosse

12. februar 2021:

Fra praksis til forskning. Å få til et prosjekt, rapportering fra prosjektmøtene.
Kursleder: Anette Fosse

Kl. 08.30 - 10.15        Prosjektmøte 4: Ferdigstille prosjektbeskrivelse
                                 Gruppearbeid

Kl. 10.15 - 10.30        Pause og utsjekk

Kl. 10.30 - 11.30        Fra ide til prosjekt 5: Om å få hjelp og veiledning under utvikling
                                 av et prosjekt. Finansiering; AFU/allmennpraktikerstipeng, AMFF
                                 De allmennmedisinske universitetsmiljøene/AFE-ene   
                                 May-Lill Johansen, førsteamanuensis, UiT
                                 30 minutter forelesning og 30 minutter spørsmål

Kl. 11.30 - 12.00       Lunsj

Kl. 12.00 - 14.45        Prosjektmøte 5: Minikongress – hver gruppe presenterer sitt
                                 prosjektarbeid i en PP-presentasjon                                    

Kl. 15.00                   Kursprøve besvares og leveres før klokka 17. Kursbevis sendes ut 13. februar.
                                Forutsettes at kursavgift er betalt og kursprøve levert/bestått.

Praktisk informasjon

Kursavgift 6900 faktureres etter 9. januar 2021