Grunnkurs A - webinar

STENGT FOR PÅMELDING. TA KONTAKT OM DU VIL SETTES OPP PÅ VENTELISTE. Nordland Legeforening kjører grunnkurs A som webinar 19. til og med 22. april 2021.

date_range 19.04.2021 - 22.04.2021
location_on Zoom
Meld meg på

Kurset kjøres i Zoom eller Teams. Mer informasjon kommer.

VED AVBESTILLING ETTER 20.2.21 KAN DET IKKE PÅREGNES Å FÅ REFUNDERT KURSAVGIFTEN. 

Vi håper å få til et så aktivt og spennende kurs som mulig under de digitale forutsetningene vi har til rådighet. Forelesningsøktene blir kortere og noe materiell blir sendt dere i forkant. Det blir en kort kursprøve på tampen av kurset.

Mer informasjon sendes ut i god tid. Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis. 

Grunnkurs A del 1: Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.nosende. Send kursbevis til tove@nordland-legeforening før kursstart. Husk også å betale kursavgift i forkant av kurset. Faktura sendes ut fortløpende.

Program

Mandag 19. april: 
Kursleder: Heidi Løkken
 
08.30 – 09.00   Velkommen, informasjon og presentasjonsrunde.  

09.00 – 10.00   ALIS som begrep og ordning. Hva har ALIS krav på av veiledning? 
                        Veiledning av turnusleger og studenter
                        Svein Steinert, prosjektleder ALIS Nord  

10.00 – 10.15   Pause 

10.15 – 11.15   Allmennmedisinske arbeidsmetoder 
                        Torfinn Endresen, fastlege Bodø 

11.15 – 12.00   Lunsjpause 

12.00 – 12.45   Sykdomspanoramaet i allmennmedisin
                        Ingvild Vatten Alsnes, NFA                        

12.45 – 13.00   Pause 

13.00 – 13.45   Fremtidens legekontor 
                        Peter Christersson, Allmennlegeforeningen og Ingvild Vatten Alsnes, NFA 
 
13.45 – 14.00   Pause  

 14.00 – 14.45   Informasjon om fag(lige) foreninger 
                         Peter Christersson, Allmennlegeforeningen og Ingvild Vatten Alsnes, NFA 
                         30 minutter forelesning og 15 minutter avklaring/spørsmål 

 14.45 – 15.00   Pause 

 15.00 – 16.00    Bruk av tolk 
                          Trygve Kongshavn  

 

Tirsdag 20. april: 
Kursleder: Heidi Løkken
 

08.30 - 09.30    Spesialiseringsforløpet 
                        Hans Høvik, leder spesialistkomiteen 

09.30 - 09.45   Pause 

09.45 - 10.45   Særtrekk ved allmennmedisin som fag og praksis 
                             Hans Høvik, leder spesialistkomiteen 

10.45 - 11.00   Pause 

11.00 - 11.45   Kommunikasjon med pasienter og pårørende, vårt viktigste 
                            diagnostiske og terapeutiske verktøy 
                            Eirik Hugaas Ofstad, PhD og overlege Nordlandssykehuset                               

11.45 - 12.15   Lunsjpause 

12.15 - 13.00   forts. Kommunikasjon med pasienter og pårørende, vårt viktigste 
                             diagnostiske og terapeutiske verktøy 

13.00 - 13.15   Pause 

13.15 - 14.30    Klinisk relevante beslutninger, hva er de, hvordan fattes de 
                              og hvem skal bestemme? 
                              Eirik Hugaas Ofstad, PhD og overlege Nordlandssykehuset                                  

14.30 - 14.45  Pause 

14.45 - 16.00   Pasientinvolvering i beslutninger om behandling -  
                              er det mulig og i så fall hvordan? 
                             Eirik Hugaas Ofstad, PhD og overlege Nordlandssykehuset 

16.00                  Kursprøve del 1 - leveres innen 21.00 

 

Onsdag 21. april: 
Kursleder: Heidi Løkken
 
08.30 - 09.15   Takstbruk og regelverk -   - vanlige problemstillinger/feil 
                       eksempel på bruk  
                              Toril Nydal, HELFO 

09.15 - 09.30   Pause 

09.30 - 10:00    Gruppearbeid   

10.00 - 10.15   Pause

10.15 - 11.00  Gjennomgang av gruppearbeid i plenum/spørsmål 

11.00 - 11.15  Pause

11.15 - 11.45   Forhåndsgodkjent og individuell refusjon (blå resept) i praktisk bruk 
                       Ragnhild Hoem

11.45 - 12.30   Lunsjpause 

12.30 - 13.00   Gruppearbeid  

13.00 - 13.30   Gjennomgang av gruppearbeid i plenum/spørsmål/oppsummering 

13.30 - 13.45   Pause

13.45 – 16.00    Allmennmedisin i Helsebiblioteket – nettnavigasjonsråd  
                                    Forelesning og gruppearbeid  
                                    Alexander Wahl, Helsebiblioteket  

 
Torsdag 22. april 
Kursleder: Heidi Løkken
 
08.30 – 09.45   Oppstart i praksis 
                        Innledende gruppearbeid basert på kursdeltakernes egen 
                        erfaring/utfordringer ved oppstart som fastlege. 
                        Helge Strømskag, Legeregnskap 

 09.45 – 10.00   Pause 

10.00 – 12.30    Daglig drift av legekontoret 
                         Helge Strømskag, Legeregnskap 

12.30 – 13.15   Lunsj 

13.15 – 14.00   forts. daglig drift av legekontoret 

14.00 – 14.15   Pause 

14.15 – 15.15   Legevaktsarbeid 
                        Per Magne Mikalsen 

15.15                Kursprøve – leveres innenkl. 16.00. Kursbevis sendes ut 23.4 til de som 
                         har sendt nettkursbevis, bestått kursprøve og betalt kursavgift. 

Praktisk informasjon

Kursavgift 6900- Faktura sendes ut rundt 20.2.21.