Seminar om egenhelse og stressmestring for leger

Seminaret 17. mars er fra 17-20, er digitalt og gratis for alle medlemmer i Nordland Legeforening. Allmennleger som ønsker seminaret godkjent med 6 tellende timer som valgfritt kurs må også melde seg på del II 24. mars.

date_range 17/03/2021 - 17/03/2021
Meld meg på

Foreleser er Reidar Tyssen, professor, dr.med, spesialist i psykiatri ved avdeling for atferdsmedisin, UiO.

Kartlegginger av legers tilfredshet har vist at norske leger har blitt mindre fornøyde de siste ti årene. Reidar Tyssen mener at tidspress er en viktig årsak, og at mye forsakes på veien når produksjonskravene blir for høye.

– Passelige jobbkrav og ikke for stor jobb–hjem-ubalanse er av avgjørende betydning for å være lykkelig i jobben som lege. Hvis det blir for mye konflikt mellom familieliv og arbeidsliv, blir man naturlig nok mindre tilfreds.

Tyssen understreker også viktigheten av et godt arbeidsmiljø og god kollegastøtte. På seminaret vil også kollegial støttegruppe i Nordland presentere seg og det de og Villa Sana kan bidra med av kollegastøtte, kurs og rådgivning. 

Allmennleger som ønsker tellende kurstimer må også melde seg på seminaret 24. mars som dere finner på kursinord.no. Dette seminaret koster 500 kroner og foreleser er Marianne Natvik som dere finner mer informasjon om på egenmestring.no.

Begge seminarene søkes godkjent med 6 valgfrie timer for spesialiteten allmennmedisin. 

Program

17.00 - 17.30  Kollegial støtteordning 
                       - Presentasjon og info om hva støttekollegaer i Nordland kan bidra med og Vlla Sana 
 
17.30 - 18.15  Individuelle og organisatoriske faktorer som bidrar til arbeidsstress  
                       hos leger 
                       Reidar Tyssen, professor, dr.med. spesialist i psykiatri, UiO 
   
18.15 - 18.45  Gruppevis refleksjon og diskusjon om hva som stresser mest i arbeidet, hva gjør man
                       for å stresse ned, hva gjør at man trives i livet? 
 
19.00 -19.30   Øvelse i mindfulness v/Reidar Tyssen 

19.30 - 20.00  Oppsummering og diskusjon i plenum 

 

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER.

Praktisk informasjon

Seminaret kjøres i Zoom. Last ned programmet som heter Zoom Client for Meetings, som du finner på Zooms hjemmesider.

Logg dere på noen minutter før seminaret starter.

MERK AT DET IKKE BLIR SENDT FAKTURA, MEN DERE MÅ OPPGI FAKTURAINFORMASJON.