Emnekurs i hodepine

KURSET ER FULLT! Kurskomiteen i NLF arrangerer et etterlengtet digitalt emnekurs i hodepine. Kurset har fokus på de vanligste og de mest akutte former for hodepine med vektlegging på kasuistikker og samhandling mellom første og andrelinjetjenesten.

date_range 04.05.2021 - 05.05.2021
location_on Zoom
Meld meg på

Godkjent som emnekurs med 15 timer.

Læringsmål: ALM 056, 057, 059, 060, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 068, 071, 073, 074, 077 og 084

Program

Kursleder er fastlege Eldbjørn Furnes.

Tirsdag 4. mai: 

08.30 - 09.00  Opprop og informasjon 
 
GENERELT OM HODEPINE 
09.00 - 09.30  Forekomst og betydning for individ og samfunn,  
                       grunnleggende anatomi og nevrefysiologi, kasuistikk, diskusjon
                       og spørsmål  
                       Karl Bjørnar Alstadhaug, overlege Nordlandssykehuset 
09.30 - 10.00  Primær versus sekundær hodepine 
                       Ane Sjulstad, overlege Nordlandssykehuset 
10.00 - 10.15  Pause 
10.15 - 10.45  Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten 
                       Espen Kristoffersen, UiO 
10.45 - 11.15  Telemedisin og bruk av MR ved hodepine 
                       Kai Ivar Müller, overlege UNN 
11.15 - 11.30  Pause 
11.30 - 12.00  Ikke-medikamentell behandling, monitorering og oppfølging 
                       Gøril Bruvik Gravdahl, MSc/forskningssykepleier, St. Olavs hospital 

12.00 - 12.30  Lunsj 
 
KRONISK MIGRENE OG MEDIKAMENTOVERFORBRUKSHODEPIN
12.30 - 13.15   Kronisk migrene og behandling 
                        Aud Nome Dueland, nevrolog, Sandvika nevrosenter 
13.15 - 13.30   Pause 
13.30 - 14.15   Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) 
                        Eldbjørn Furnes, fastlege 
14.15 - 14.30   Pause 
 
MIGRENE 
14.30 - 15.15  Klinikk og patofysiologi 
                      Karl Bjørnar Alstadhaug, overlege Nordlandssykehuset 
15.15 - 15.30  Pause 
15.30 - 16.15  Behandling og forebygging av episodisk migrene 
                       Anne Hege Aamodt, UiO 

Onsdag 5. mai: 
 
08.30 - 09.15  Kvinner og migrene 
                       Kjersti Grøtta Vetvik, overlege Ahus 
 
09.15 - 09.30  Pause 
 

TRIGEMINALE AUTONOME KEFALALGIER og TRIGEMINUSNEVRALGI 
09.30 - 10.15  TAKS og Klasehodepine     
                       Hilde Karen Ofte, overlege Nordlandssykehuset              
10.15 - 10.30  Pause 
10.30 - 11.15  Trigeminusnevralgi og andre kraniale nevralgier  
                       Julie Sønnervik, nevrolog, Hodeverket hodepineklinikk, Stavanger               
11.15 - 11.30  Pause 
 
ANDRE TILSTANDER   
11.30 - 12.15  Spenningshodepine og cervikogen hodepine 
                       Kjersti Aaseth, Ahus 
12.15 - 12.45  Lunsj 
12.45 - 13.15  Migrene og svimmelhet 
                       Guttorm Eldøen, overlege Helse Møre og Romsdal 

13.15 - 13.30   Pause 

UTFORDRENDE BEHANDLING 

13.30 - 14.00  Retningslinjer for behandling av akutt migrene 
                       Lars Jakob Stovner, NTNU 
14.00 - 14.15  Pause 
14.15 - 15.00  Medikamentrefraktære tilstander 
                       Erling Tronvik, NTNU 
 
15.00 - 15.30  Akutt hodepine på legekontoret - kasuistikk
                       Eldbjørn Furnes, fastlege

15.30 - 15.45  Oppsummering og avklaring/spørsmål 

MED FORBEHOLD OM SMÅ ENDRINGER

Praktisk informasjon

Kursavgift 3800,-.
Avmeldingsfrist 4.4.21.