Grunnkurs C

FULLT. Send epost til tove@nordland-legeforening.no om du vil stå på ventelisten. Velkommen til digitalt grunnkurs C - allmennlegen og helsefremmende arbeid 7. til 9. juni 2021!

date_range 07.06.2021 - 09.06.2021
location_on Zoom
Meld meg på

Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis.

Grunnkurs C del 1: https://www.legeforeningen.no/kurs/20172/10/32359/

Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no

 

Program

Mandag 7. juni:

08.30 – 09.00 Velkommen, opprop og informasjon

09.00 – 10.15 Hvordan krenkede barn blir syke voksne 
                      Mye av grunnlaget for god helse i voksenlivet legges i barneårene 
                      Anna Luise Kirkengen, professor NTNU og spesialist i allmennmedisin  

10.15 – 10.30 Pause

10.30 – 11.45 forts. Hvordan krenkede barn blir syke voksne 

11.45 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.45 Overdiagnostikk og overbehandling? For mye, for lite eller akkurat passe - 
                      hva er konsekvensene for pasienten og samfunnet? 
                      Stefan Hjørleisson, førsteamanuensis og allmennlege

13.45 - 14.00 Pause

14.00 - 15.15 Tiltaksfasen i konsultasjonen. Hva er beslutningsgrunnlaget for supplerende 
                      undersøkelser? 
                      Stefan Hjørleisson, førsteamanuensis og allmennlege


Tirsdag 8. juni:

08.30 - 09.30 Fastlegers rolle i forebygging og helsefremming
                      Dag Helge Rønnevik

09.30 – 09.45 Pause

09.45 – 10.45 Fastlegers rolle i forebygging og helsefremming forts.

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 12.45 Hvordan få til livsstilsendring? Hva kan være hindre? Innledning pg deretter 
                      summegrupper 
                      Lars Linderoth, overlege Bærum DPS 

12.45 - 13.15 Lunsj

13.15 - 14.15 Motiverende intervju 
                      Lars Linderoth, overlege Bærum DPS

14.15 - 14.30 Pause

14.30 -16.15 Motiverende intervju med gruppearbeid og rollespill 
                     Lars Linderoth, overlege Bærum DPS

16.15 - 16.30 Pause

16.30 - 17.30 Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? 
                     Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet


Onsdag 9. juni:

08.30 – 10.00 Utfordringer i svangerskapsomsorgen 
                      Kristin Skogøy og Liv Kristin Olsen, jordmor

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 12.00 Hvordan oppdage, vurdere og agere ved selvmordsfare? 
                      Nora Vaag Miller, psykiater

12.00 - 12.15 Pause

12.15 - 13.00 Hva gjør man når kollegaen har uhelse eller vi selv får problemer? 
                      Hjelpe- og støtteordninger for leger 
                      Åse Valla, kollegial støttegruppe Nordland
                      
13.00 -13.45 Lunsj

13.45 -14.30 Hva skal til for å være en god allmennlege og trives i jobben? 
                     På jobben OG utenfor jobben 
                     Marianne Natvik, fastlege

14.30 - 14.45 Pause

14.45 - 16.00 Hvordan få til et godt liv som allmennlege? 
                      Marianne Natvik

16.00             Kursprøve sendes ut - må være levert innen klokka 22. Kursbevis sendes ut 11. juni

Praktisk informasjon

Kursavgift 5500,-.

Påmeldingsfrist er 7. mai 2021. Ved avmelding etter 7. mai 2021 refunderes ikke kursavgift. Om kurset blir fullt prioriteres de som har kommet lengst i spesialiseringen.