Akuttmedisinkurs for legevaktspersonell - påmelding

Kurset er arrangert etter rammeplan utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin og godkjent av Helsedirektoratet. Kurset er en del av Nordlandsuka 2021 med sosiale eventer og mange spennende andre kurs.

Se program og mer informasjon


Tilpass bestillingen

Kursavgift

5000 kr
Dagpakker x 2

1390 kr